Tilliden til journalistik har sjældent været lavere. Flygtige og plantede historier dominerer sammen med revolverjournalistik et mediebillede, hvor clickbait og jagten efter ”breaking news” sættes højere end den dybdeborende og interesserende journalistik.

 

Jeg mener, danskerne fortjener bedre. Kun bladhusenes ejere kan være tilfredse med overfladiskheden i deres spejden efter sorte tal. Som borgere søger vi noget andet. Derfor kræver jeg ikke bare at gå eet spadestik dybere; jeg går hele vejen ind til sagens kerne. Dette er mit kendetegn; min drivkraft: Den ægte historie. Den, som kan gøre ondt; men som skal fortælles. Ikke for popularitetens eller oplagstallenes skyld. Men for historiens og dens parters skyld. De, der har levet – og nogen gange døet – i og for sagen.

 

Når myndigheder, magtfulde organisationer, politikere eller erhvervslivets elite skal portrætteres, sker det ofte enten på bestilling af eller på initiativ fra hovedpersonen selv. Den slags bøger er måske læseværdige, men kun overordnet informative. For ofte honoreres vedkommende for sit initiativ og medvirken i form af redaktionel indflydelse på det endelige resultat. Men ved læseren, at hun sidder med et aftalt produkt i hånden? Er det, hvad vi forventer – eller ønsker? Et glansbillede?

 

I givet fald skal man ikke kontakte mig. Jeg brænder for at fortælle den ægte historie, hvor den upolerede beretning får lov at stå stærkt dokumenteret og fri for interesser, der ønsker at forstyrre billedet af den ufiltrerede virkelighed.

 

At nå ind til denne virkelighed, kræver først og fremmest tid. Tid til at se igennem laget af forsøg på vildledning. Tid til overblik og eftertanke. Tid til at grave sig til bunds i et ikke altid gæstfrit miljø og til at indsamle det omfattende materiale, som ikke altid er let at tilvejebringe.

 

For mig er det målet, der helliger midlet. I jagten på den “rigtige” historie må man udfordre sine principper og grænser, og bevæge sig ind i den verden, man ønsker at portrættere. Man må agere efter de regler og principper - eller mangel på samme - som gælder netop der. Det er langt fra undtagelsen, at uortodokse og til tider kreative research-metoder må tages i brug, når en part aktivt vil forhindre, at den rigtige historie ser dagens lys. Jeg tager dette ekstra skridt.

 

Fordi jeg synes, den rigtige historie er det værd.

 

 

Michael Teschl - 2018.

michaelteschl

 

Født 1971.

Gift med Sarah.

Far til Laura og Lilli.

Forfatter til:

"Sunde tanker fra en syg sjæl" (2003, Forlaget L&R)

"Stik farmor en plade" (2005, Forlaget L&R)

"Færch - familien, magten og pengene" (2008,Forlaget L&R)

"Zobel - historien om et dansk dynasti" (2014, Forlaget L&R)

"Jan Bonde Nielsen - afsløret" (2016, Forlaget L&R)

 

Tilrettelægger på:

"DF og de skjulte bilag" (2017) Produceret af Nordisk Film TV for Danmarks Radio. Sendt første gang torsdag d. 15. juni 2017 kl. 21:00.

© Copyright. All Rights Reserved.