Jeg brænder for at skrive den "rigtige" historie. Den, hvor den upolerede - og hos nogle upopulære - beretning får lov at stå stærkt og dokumenteret, fri for interesser der ønsker at forstyrre billedet af den ufiltrerede virkelighed.

Når erhvervslivets magtfulde individer portrætteres sker det som regel enten på bestilling af eller på initiativ fra hovedpersonen selv. Alternativt tilbydes vedkommende honorar for sin medvirken i form af redaktionel indflydelse på det endelige resultat. Den slags bøger ender muligvis læseværdige og underholdende, men ofte på en nøje iscenesat baggrund, resulterende i et uægte billede af erhvervsscenen og dens væsentligste aktører.

Et brændende ønske om at lande opgaven med at portrættere samfundsmæssigt interessante individer resulterer desværre ofte i, at forfatteren accepterer at gå på kompromis med den grad af virkelighed, han/hun ender med at gengive - og dermed ender bogen nærmere som den historie hovedpersonen gerne vil fortælle, end som det mest retvisende og sandfærdige billede.

Når man vælger at fortælle den "rigtige" historie, så kræver det rigtig god tid til at grave sig til bunds i miljø og materiale - og af og til ikke mindst: en håndfuld uortodokse research-metoder. Det er målet, der helliger midlet - og man skal være klar til at gå undercover i længere perioder, ikke mindst moralsk og etisk. Være villig til at parkere sine normale principper og grænser, bevæge sig ind i den verden man ønsker at portrættere, og agere efter de regler - eller mangel på samme - som gælder der.

 

Når du træder ud igen med den indhendtede dokumentation under armen skal du samtidig være forberedt på, at du meget snart bliver nogens fjende - at der kan vente et særdeles barskt efterspil.

 

Jeg synes den rigtige historie er det værd.

 

Ligger du inde med "noget" du synes jeg eller mine kolleger bør kigge nærmere på, så gå ind under "kontakt" og send mig en mail. I al fortrolighed, naturligvis.

 

 

 

 

Michael Teschl - 2017.

michaelteschl

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.