Forside


MICHAEL TESCHL

DOKUMENTARIST, JOURNALIST & FORFATTER

PRODUKTIONER

 

Med relevans som det afgørende kriterie ...

 

... og med skelen mellem deskriptive og normative fremstillinger, leverer jeg kritisk undersøgende og perspektiverende journalistik til produktion af dokumentarer, bøger og podcasts.

 

Mine produktioner er leveret i samarbejde med bl.a. TV2, Dokumentarkompagniet, Nordisk Film TV, Danmarks Radio, Forlaget Lindhardt & Ringhof (EGMONT), Politikens Forlag, m.fl.

TV-DOKUMENTAR

SKØNLITTERATUR

ERHVERVSBØGER

UNDERSØGENDE

JOURNALISTIK

MICHAEL TESCHL

Dokumentarist, Journalist & Forfatter

MIG & MIT ARBEJDE

 

Tilliden til journalistik har sjældent været lavere.

 

Flygtige og plantede historier dominerer sammen med revolverjournalistik et mediebillede, hvor clickbait og jagten efter ”breaking news” sættes højere end den dybdeborende og interesserende journalistik.

 

Jeg mener, at vi alle fortjener bedre. Derfor kræver jeg ikke bare at gå eet spadestik dybere; jeg går hele vejen ind til sagens kerne. Dette er mit kendetegn; min drivkraft: Den ægte historie. Den, som kan gøre ondt; men som skal fortælles. Ikke for popularitetens eller oplagstallenes skyld. Men for historiens og dens parters skyld. De, der har levet – og nogen gange døet – i og for sagen.

 

Når myndigheder, magtfulde organisationer, politikere eller erhvervslivets elite skal portrætteres, sker det ofte enten på bestilling af eller på initiativ fra hovedpersonen selv. Den slags bøger er måske læseværdige, men kun overordnet informative. For ofte honoreres vedkommende for sit initiativ og medvirken i form af redaktionel indflydelse på det endelige resultat. Men ved læseren, at hun sidder med et aftalt produkt i hånden? Er det, hvad vi forventer – eller ønsker? Et glansbillede?

 

I så fald skal man ikke kontakte mig. Jeg brænder for at fortælle den ægte historie, hvor den upolerede beretning får lov at stå stærkt dokumenteret og fri for interesser, der ønsker at forstyrre billedet af den ufiltrerede virkelighed.

 

At nå ind til denne virkelighed, kræver først og fremmest tid. Tid til at se igennem laget af forsøg på vildledning. Tid til overblik og eftertanke. Tid til at grave sig til bunds i et ikke altid gæstfrit miljø og til at indsamle det omfattende materiale, som ikke altid er let at tilvejebringe.

 

For mig er det målet, der helliger midlet. I jagten på den “rigtige” historie må man af og til udfordre sine principper og grænser, og bevæge sig ind i den verden, man ønsker at portrættere. Man må agere efter de regler og principper - eller mangel på samme - som gælder netop der. Det er langt fra undtagelsen, at uortodokse og til tider kreative research-metoder må tages i brug, når en part aktivt vil forhindre, at den rigtige historie ser dagens lys. Jeg tager dette ekstra skridt, fordi jeg synes, den rigtige historie er det værd.

 

Siden 2014 har dokumentarisme, fortælling eller fremstilling baseret på autentiske dokumenter, været mit primære felt.

GET IN TOUCH!


Would you like to work together or simply chat about a project? Don't hesitate to contact me.